Bøger - Pist Protta - Om Space Poetry - Kontakt
Space Poetry

Velkommen til Space Poetry på nettet.

Her kan du finde oplysninger om bogudgivelser fra forlaget Space Poetry og kunsttidsskriftet
Pist Protta. God fornøjelse.

 

Besøg også:

Hos-Eg.dk - Grafisk design
Jesper Fabricius - Redaktør og kunstner
Jesper Rasmussen - Redaktør og kunstner
Nyheder
Tanja Nellemann Poulsen: Rundkørsler du ikke kommer uden om

Rundkørsler du ikke kommer uden om tager fat i det cirkulære, det der bider sig selv i halen og gentager sig. Den består af "Rundkørselstekster udklippede af avisoverskrifter, der er konstrueret til cirkel-tekster, nogle på dansk, nogle på engelsk - hvor læseren i de fleste tilfælde kan indtræde i sætningen flere forsk. steder. Tekstværkerne er sidestillet med en række fotos, der også behandler cirklen og det cirkulære.
I bogen undersøger Nellemann Poulsen den måde, hvorpå vi "bor" i sproget, holdes fanget i det og gentager os selv og andre. Tekstcirklerne viser tilbage til der, hvor de udklippede ord stammer fra, nemlig den trykte presse. I aviserne blander politiske floskler sig med slagord og sætninger, der genbruges, indtil deres mening bliver uklar. Nellemann Poulsen leger med på denne sproglige snurretur, men fremhæver samtidig konstruktionen, der ligger bag, alt mens hun dykker ned i samtidsrelevante emner som inklusion og eksklusion.
Til bogen har forfatter og kunstkritiker Rikke Hansen skrevet et essay, som formelt og indholdsmæssigt kredser om det cirkulære. Med reference til sprogfilosofi og identitetsdannelse afdækker hun her, hvordan netop ord, sprog, signifikation og kommunikation er vigtige faktorer i den fremadrettede skabelse af os selv. Essayet er i bogen både på dansk og engelsk.
Rundkørsler du ikke kommer uden om er udgivet med støtte fra Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje.
Lay-out af Tanja Nellemann Poulsen og Åse Eg Jørgensen.
Pris: 180,- kr.

Christine Clemmesen: Een

Fotografiet er traditionelt blevet betragtet som et spejl, der holdes op for verden og umedieret gengiver virkeligheden foran kameraets linse. Forestillingerne om fotografiets autenticitet er med tiden blevet
udfordret, ikke mindst på grund af det digitale fotografis fremkomst og de åbenlyse muligheder for
bearbejdning, digitaliseringen tilbyder. Alligevel knytter der sig stadig en ‘figurativ’ forventning til
fotografiet, mens andre kunstneriske medier, som fx maleriet og skulpturen, har haft patent på
abstraktionerne.

I sin første bogudgivelse Een behandler billedkunstner Christine Clemmesen specifikt det abstrakte og non-abstrakte fotografi ved at kombinere forskellige metoder fra fotografiets analoge begyndelse til den digitale nutid. Hun har benyttet en scanner som lysfølsom overflade, på lige fod med de fysiske og
kemiske processer i mørkekammeret, og scannet forskellige materialer. Tid og bevægelse aftegner sig konkret i billederne, som et resultat af scanningsforløbets optagelsesproces. Det bliver synligt, hvordan nogle elementer forskubbes under scanningen, og hvordan materialerne forandrer udseende undervejs. Billederne peger hverken på disse materialers realitet eller funktion udenfor scanneren, men viser i stedet, hvordan de åbenbarer sig , når de er i kontakt med scanneren.

Christine Clemmesens interesse for fotogrammet, dvs. et fotografisk billede fremstillet uden brug af
kamera, udtrykker et ønske om at undersøge den anden side af fotografiet, den side der handler om overfladens følsomhed og fornemmelsen af lysets berøring i scannerens direkte registrering. Hun søger med andre ord at revurdere og genopdage lysets rolle, farve, komposition og materialitet i kunstfotografiet – og ikke mindst at fremhæve subjektets rolle i tilblivelsesprocessen.

Arbejdet med disse konstruktioner, midler og processer er forsøg på at udfolde og demonstrere
fotografiets formbarhed, der til stadighed forstærkes af den teknologiske udvikling. Christine Clemmesen har imidlertid også et poetisk ærinde, idet hun gennem sine ‘konstruktionsbilleder’ belyser den rigdom af rum og betydninger, som findes omkring os. Een præsenterer os for en ny måde at indtage disse rum på, forholde os til dem og skabe betydninger ud fra dem.

Christine Clemmesen, født i København i 1979, har boet i Athen, Rom, London og Glasgow. Hun modtog sin BA (hons.) i kunstfotografi fra Glasgow School of Art i 2002, og sin MFA i skulptur fra The Slade School of Fine Art i London i 2007.
Pris: 160,- kr.

molly Haslund: ÉTUDE nr. 1-19

Étude nr. 1-19 - Debutudgivelse af Molly Haslund

I fortællesamlingen Étude nr. 1-19 indlemmes læseren i Molly Haslunds livemusikalske erindringer fra det jyske barndomsland. I små episodiske nærmest filmiske scener fremkaldes billeder fra et besigtigende perspektiv, et barndommens ”vi”, der med en pueril nysgerrighed og stor observans indtager det
forsamlende rum: ølteltet, kirken, gymnastiksalen etc.
Étuden betegnes som en kort musikkomposition skrevet som øvelse til et soloinstrument, og sigende for Haslunds udsigelsesposition er, at den, trods det kollektive ”vi”, taler som en selvstændig betragter, der nøgternt forholder sig til sine omgivelser f.eks. i Étude 9:
”Vi er tæt på havet. I lokalet er der fyldt med grønlændere. Vi sætter os på stolene foran scenen, som er markeret med farvet tape på gulvet. Koret stiller sig op. De synger en julesalme på grønlandsk, imens de vugger frem og tilbage. De græder. Det er fordi, de har hjemve”.
Visuelt mimer Étude nr. 1-19’s lommebogsformat både ”Maos lille røde” og sangbogen. Sidstnævnte henviser til Molly Haslunds virke som musikalsk performer, hvor hun med coolness og stor humor sætter
fortællesamlingen i spil i sin performance Etude nr.1-19 /John Wayne. Bogen er en tosproget
(dansk/engelsk) udgivelse, hvis midtersider fotografisk illustrerer bandet Dagmar, der spiller op til dans i étude nr. 10 og 14.

Molly Haslund er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 2000-2005 og Glasgow School of Art MFA 2003-2005. Haslund inkorporerer musikalske kompositioner, lyd, foredrag og skulpturelle objekter i
interdisciplinære performance- og installationsværker, ofte i tæt samspil med publikum, arkitektur og
byrum.
For øvrig information om Molly Haslund: http://www.mollyhaslund.com/
Pris: 100,- kr.