Bøger - Pist Protta - Om Space Poetry - Kontakt
Space Poetry

Velkommen til Space Poetry på nettet.

Her kan du finde oplysninger om bogudgivelser fra forlaget Space Poetry og kunsttidsskriftet
Pist Protta. God fornøjelse.

 

Besøg også:

Hos-Eg.dk - Grafisk design
Jesper Fabricius - Redaktør og kunstner
Jesper Rasmussen - Redaktør og kunstner
Nyheder
Hans E Madsen: Feriealbum

Feriealbum. Den Den velkendte fotografiske dokumentation af eksotiske destinationer, doven solbeskinnet lykke og glædesfyldte øjeblikke finder en noget andet form i Hans E Madsens variant af det klassiske feriealbum. Her må ferien forstås anderledes, som en begivenhed der ikke så meget relaterer sig til den rekreerende pause fra arbejdslivets grå og ensformige tristesse. Hans E Madsens feriealbum tilbyder sig derimod som en række små ferier for vores øjne, tilbud om at kaste alle vaneforestillinger om det synlige til side til fordel for motivverdener, der på suggestiv vis inviterer betragteren på pauser fra det velkendte. Det eksotiske, det anderledes, det overraskende – alt det, som ferien giver os – er henlagt til fotografiernes slørede tåger af knapt ænselige antydninger i stedet for til deres åbenlyse motiv. Her, i billedernes områder af radikal ubekendthed, kan vi hvile os i vished om aldrig at føle os hjemme, altid at være på en ferie fra vanens magt, fri til at falde i staver, styrte i billedtåger.

Rune Gade

Holiday photos. The well-known photographic documentation of exotic destinations, lazy sun coated happiness and moments of joy, finds a very different form in Hans E Madsen’s variation over the conventional holiday photos. Here the holiday takes on a new form, as a happening that isn’t related to the recreational break from the grey and monotonous dullness of everyday work life. Hans E Madsen’s holiday photos offer – on the contrary – a series of small holidays for our eyes. An offer that asks us to throw overboard the usual expectations to what we see and to emerge ourselves into a world of motives, that suggestively invites the viewer to enjoy a break from the well known and expected. What’s exotic, what’s different and what surprises us – all that a holiday brings – is lingering in the blur of the photos, an almost invisible suggestion as opposed to the clear-cut motive. Here, in the radically unknown of the images, we can rest assured that we will never feel at home, we will always be on a holiday from a dreary routine, free to contemplate, free to fall into an imaginary fog of images.

åse Eg Jørgensen: Kompendium 19 / 2014

Man blader i bogen, mens at blade i naturen er noget en hjort gør, dens lyd.

Bogen kan have et friblad. Planternes blade bliver frie, når de visner. Så falder bladene af, mens bogens friblad sidder fast.

Et nodeblad kan man synge fra, det hedder sang fra bladet. Det er ikke almindeligt at synge fra andre blade.

Flyveblade er vel nok den selvstændigste form for trykt blad. De kastes nogle gange ned fra luften og bliver båret med vinden, før de lander. Træet slipper bladene om efteråret, og vinden blæser dem andre steder hen.

I dette kompendium ses silhouetter af blade fra følgende planter, nævnt i den rækkefølge de forekommer: pærekvæde, sveskeblomme, hindbær, valnød, vindrue, æble, morel, hassel, brombær, blåbær, figen, stikkelsbær, morbær, ribs, solbær, jordbær.You can leaf through a book while to peruse leaves in nature is something animals do.

A flyleaf is a blank leaf at the beginning or end of a book. A plant leaf may fly freely in autumn. A leaf in a book is stuck there, unless someone removes it on purpose.

Flyers are probably the most autonomous variety of printed leaf. Sometimes dropped from above and carried by the wind until they land.

As dry leaves hop, skip, and are blown along, they may flitter and flutter like hands leafing through pages of a book; the sound it makes. Leaves of paper and leaves from plants might even get caught up in the same whirling breeze.

This compendium presents a selection of leaf silhouettes in the following order: quince, plum, raspberry, walnut, grape, apple, morello, hazelnut, blackberry, blueberry, fig, gooseberry, mulberry, redcurrant, blackcurrant, strawberry.
Pris: 50,- kr.

åse Eg Jørgensen: Kompendium 18 / 2014

Et blad er en grundlæggende enhed for både en plante – det være sig urt, busk eller træ – og en bog.

Et blad kan også betegne et udvalg af blade sat sammen til en helhed. Måske refererer betegnelsen blad brugt om periodika til årets gang for løvfældende træer, hvor bladene falder om efteråret og kommer igen til foråret i et gentagende forløb.

Bogens blade har to sider ligesom plantens. Bogens sider er ofte fortsat nummererede, mens plantens blade har en over- og en underside.

Træets samlede bladmasse betegnes løv. Bogens samlede bladmasse betegnes sider.

I dette kompendium ses blade fra følgende planter nævnt i den rækkefølge de forekommer: pærekvæde, sveskeblomme, hindbær, valnød, vindrue, æble, morel, hassel, brombær, blåbær, figen, stikkelsbær, morbær, ribs, solbær, jordbær.
A leaf is a basic component of both plants – be they herb, shrub or tree – and books, the sheets of paper bound in them.

A leaflet is a compilation of pages put together to form a whole. Such a leaflet might be a periodical, portraying the successive seasons of deciduous trees as their leaves are cast off in autumn to return in spring.

The total mass of leaves on a tree is termed foliage. The total mass of pages you might leaf through in a book is called which page you are on.

A leaf of paper has two surfaces like plant leaves have. In books these are termed pages and continuously numbered like days are, when green buds unfurl later shimmering gold as they swivel and twirl to rest on lawns and rooftops.

This compendium presents a selection of leaves in the following order: quince, plum, raspberry, walnut, grape, apple, morello, hazelnut, black­berry, blueberry, fig, gooseberry, mulberry, redcurrant, blackcurrant, strawberry.
Pris: 50,- kr.