skip to Main Content

Billede Barn Have Fængsel

Kr. 100

Kategori:

Beskrivelse

Denne bog er en undervisningsbog, hvis formål er at introducere læseren til overvejelser over, hvordan
vores billedindustri ikke kun repræsenterer et bestemt syn på vores samfund og de mennesker, der bebor
det — men også er med til at skabe den virkelighed, vi bevæger os i.
Bogen spørger ind til de kategorier og navne, vi bruger til at ordne verden med: Hvor kommer de
fra? Hvilke konsekvenser har de for vores forståelse af de rum, vi opholder os i? Er de passende eller
opbrugte?
Da det er et alvorligt anliggende, er bogen forsynet med opgaver og retoriske spørgsmål, der skal
give læseren mulighed for at tænke med, selv formulere yderligere spørgsmål og forholde sig kritisk til
den autoritet, bogen selv foreslår.
Det er, med andre ord, en bog, der forsøger at undergrave det system, den selv bygger på: En bog
der både rummer en forkærlighed for repræsentationernes virkelighed og er rundet af grundlæggende
mistillid til samme repræsentationers autoritet.
I en periode på rundt regnet tre år har vi indsamlet visuelt materiale, der på den ene eller anden måde
repræsenterer et samfunds- og menneskesyn, vi oplever som afgørende for den måde, vi i dag indretter
vores samfund på. Vi har valgt at fokusere på tre hovedområder, som hver især forgrener sig og
overlapper, så det ikke altid er muligt at adskille kategorierne.
1. Samfundslag — diagrammer og grafiske fremstillinger af samfundsforhold. Herunder socio-logiske og
økonomiske modeller, der anskueliggør forhold imellem økonomi, kulturel status, klasseskel osv.
2. Barndom — afbildinger af børn eller det barnlige i populærkultur og private samlinger. Dermed også
afbildninger af “det barnliges” antitese, den voksne, underviseren, autoriteten.
3. Fængsel & have — en undersøgelse af havens funktion i forskellige institutionelle sammenhænge;
fx som strafarbejde i fattigdomsanstalter, som opdragende foranstaltning i opdragelseshjem, som frirum i
demenshjem, eller som rekreativt fritidstilbud i det moderne samfund.
Dette er en undervisningsbog og den omdeles som klassesæt til kunstuddannelser forskellige steder i
landet. Den kan tages frem, når underviseren er fra-værende, hvis institutionen trænger til terapi, hvis der
er tvivl om balancen imellem magt og afmagt eller bare når alle keder sig og mangler et emne at
diskutere i fællesskab.

Forfatter

Åse Eg Jørgensen – Mathias Sæderup

År

2024

Kolofon

44 sider
format: 21 x 29,7cm.
vægt:149g
ISBN: 978-87-7603-253-1
oplag: 150
Tryk: Toptryk
udgivet med støtte fra Statens Kunstfond

Yderligere information

Vægt 0,200 kg
Back To Top