skip to Main Content

Kompendium 47 – Planter i bolværket langs østsiden af Peblinge Sø fra Søtorvet til Gyldenløvsgade – 1 af 3

Kr. 50

Kategorier: ,

Beskrivelse

.

Kompendium 47 | 2022
Planter i bolværket langs østsiden af Peblinge Sø,
fra Søtorvet til Gyldenløvsgade | 1 af 3
Åse Eg Jørgensen

Eget tryk og bogbind
ISBN 978-87-7603-237-1
Forlaget Space Poetry

Peblinge Sø er en inddæmmet sø i midten af København. Det er den sø, der ligger nærmest det kvarter, jeg bor i. Når jeg trænger til at se himmel, kigge efter fugle, gå under træer, se en solnedgang, går jeg derhen.

Promenaden rundt om søen har et bolværk med stensætning og de sidste par år er der dukket planter op i stensætningens revner og afsatser. Frøene må være kommet med vinden og måske også med fugle eller andre dyr.

Denne sommer har der været mange stokroser, lysegule, hvide, røde. De klarer sig godt i megen sol og kun lidt jord. Her i stensætningen bliver de ikke fuld højde, men er dog anseelige planter.

Småtræer er der også, pil med grå bladbagsider og birk, som kan vokse i revner og sprækker. Græsser og urter, hyrde­taske, gederams og lodden dueurt, som kan lide søbredder og fugt.

At bregnerne kan klare sig her, undrer mig. De står flere steder, de hedder vist mangeløv, jeg skal holde øje med om de visner helt væk til vinter.

Billederne er taget 17. juli 2022.

Peblinge Lake is an artificial lake in
the center of Copenhagen. It is the lake closest to the area where I live. When I need to see the sky, look for birds, watch a sunset, I go there.

There is a promenade around the lake with a stone wall against the water, and during the last few years plants has appeared in cracks and ledges. The seeds must have arrived with the wind and maybe with birds or other animals.

This summer there has been many hollyhocks, light yellow, white, red. They do well with lots of sun and very little soil. Here in the stone wall they do not attain full height, though they are remarkable.

Small trees grow here as well, willow with gray leaf-backsides and birch, that grow easily in the cracks. Grasses and herbs, shepherd’s purse, rosebay willow­herb and hairy willowherb who likes lakeshores and moisture.

I wonder ferns can grow here as well. They stand several places, male fern might be their name, I will look for them in winter to see if they whither away.

The photographs are taken July 17th 2022.

Red.

Åse Eg Jørgensen

År

2022

Kolofon

24 sider
format: 15 x 21 cm.
vægt: 32g.
Eget tryk og bogbind

Yderligere information

Vægt 0,045 kg
Back To Top