skip to Main Content

Kompendium 36 | 2018 Bispebjerg Hospital Nielsine Nielsens vej 3, opg.5, afd. M50

Kr. 50

Kategorier: ,

Beskrivelse

Bispebjerg Hospital er tegnet af arkitekt Martin Nyrop og færdigbygget i 1913. Det er et kompleks af relativt lave murstenshuse med haver imellem. De oprindelige bygninger og haverne er fredede. I disse år udvides hospitalet med tidssvarende bygninger.

Da hospitalet blev bygget lagde man stor vægt på havernes helende værdi.
Sengestuerne er – foruden udsigten til haven – udsmykket med bygnings­integrerede fresko-malerier. Freskoerne kunne tåle afvaskning og blev placeret i en sådan højde, at hovedparten af dem er bevaret.

Freskoerne i dette kompendium stammer fra afdeling M50, ortopædkirugisk afsnit, hvor jeg i maj og i oktober 2018 tilbragte et par dage.

Bispebjerg Hospital was designed by architect Martin Nyrop and finished in 1913. It is a complex of relatively low brick houses with gardens in between. The original buildings and gardens are protected. The Hospital is in these years expanding with contemporary buildings.

When Bispebjerg Hospital was build
the gardens’ healing qualities were much valued. The sick rooms are – apart from the garden view – decorated with murals; fresco-paintings integrated in the walls.These could endure wash and was placed in such a height that most of them are preserved till today.

The fresco-paintings in this compendium are from M50, orthopedic surgery section, where I spend some days in May and October 2018.

Redaktør

Åse Eg Jørgensen

År

2018

Kolofon

20 sider
Format: 15x21cm.
vægt: 19g.
Eget tryk, laserprint på lysegylt papir
Håndsyet

Yderligere information

Vægt 0,019 kg
Back To Top